کاربران آنلاین: 106
 • صفحه اصلی
 • شعب
  v
 • نمایندگان
  v
 • کارگزاران
  v
 • ارزیابان خسارت
  v
 • اکچوئران
  v
 • کارکنان کلیدی و عملیاتی
  v
 • راهنما
  v
 
 
دوره
ثبت نام
ویرایش اطلاعات
دوره کارگزاری مصاحبه کارگزاری مستقیم 98
ثبت نام
ویرایش اطلاعات
دوره کارگزاری مصاحبه بیمه اتکایی سال 1397
ثبت نام
ویرایش اطلاعات
دوره کارگزاری مصاحبه کارگزاری مستقیم سال 1397
ثبت نام
ویرایش اطلاعات
دوره کارگزاری مصاحبه کارگزاری مستقیم سال 1396
ثبت نام
ویرایش اطلاعات
دوره کارگزاری 1
 نکته 1 : از آخرین نسخه مرورگر FireFox استفاده نمایید.
 نکته 2 :این فرایند بصورت الكترونیكی بوده و بصورت 24 ساعته آماده ارائه خدمت می باشد.
 نکته 3 :ساعت کاری سازمان از شنبه تا چهارشنبه از 7:30 الی 15:30 می باشد.
   
  تلفن تماس:02124551358,02124551379,02124551390
 
  پست الکترونیکی: Amoozesh@Centinsur.ir