کاربران آنلاین: 75
 • صفحه اصلی
 • شعب
  v
 • نمایندگان
  v
 • کارگزاران
  v
 • ارزیابان خسارت
  v
 • اکچوئران
  v
 • کارکنان کلیدی و عملیاتی
  v
 • راهنما
  vردیف[Filter]
کد کارگزاری[Filter]
نوع شخصیت[Filter]
نام و نام خانوادگی کارگزار/نام و نام خانوادگی مدیرعامل شرکت[Filter]
نام شرکت کارگزاری[Filter]
تاریخ اعطای پروانه[Filter]
تاریخ انقضای پروانه[Filter]
وضعیت(فعال/تعلیق/لغو/تودیع)[Filter]
استان/شهر محل فعالیت[Filter]
آدرس[Filter]
تلفن دفتر[Filter]
تلفن همراه[Filter]
نقشه دفتر
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
 
11حقوقیآذر فتحی ایران حامی1369/09/271400/09/27فعالتهران/تهرانایرانشهر جنوبی نبش خیابان سمیه ساختمان 102 طبقه سوم واحد 11 و 138884051809123967622
نقشه
26حقیقیمهوش رشتچیمهوش رشتچی1372/04/151399/04/15فعالتهران/تهرانخیابان استاد مطهری خیابان سلیمان خاطر خیابان وراوینی شماره 21 واحد 10218882414909102303836
نقشه
312حقیقیابراهیم نصیرپورابراهیم نصیرپور1372/10/121399/10/12فعالتهران/تهرانخیابان شهید مفتح پلاک 358 طبقه اول واحد جنوبی8852048509123106637
نقشه
416حقوقیسهیلا ال طهکارگزار بیمه پارس همگام1372/11/161398/11/16فعالتهران/تهرانخیابان طالقانی - بین خیابان های شهید موسوی ( فرصت سابق ) و ایرانشهر - پلاک 183 -طبقه 3021-88811245-609126306560
نقشه
518حقوقییداله اسحقی كرینتداوم هستی1372/12/141398/12/14فعالتهران/تهرانتهران خیابان کاندی خیابان 15 شماره 24 طبقه 4 واحد 198864856009126192198
نقشه
623حقوقیهدایت اله علمدارینوید1373/01/241394/01/24تودیع پروانه فعالیتتهران/تهرانمیدان انقلاب اول خیابان ازادی کوچه مهرناز س110 ط 4 واحد3566946745-609121231490
نقشه
727حقوقیمحمدرضا تولائی فرشچیخدمات بیمه رسان پارس1373/06/091399/12/09فعالخراسان رضوی/مشهدخ بهارمقابل استانداری ساختمان161ط2شماره520513859617909153108758
نقشه
838حقوقی خدمات بیمه ای پوشش1374/03/221399/03/22فعالتهران/تهرانخیابان سهروردی خیابان خرمشهر نرسیده به عشقیار جنب بانک گردشگری پلاک 103 طبقه اول واحد 202188732797 
نقشه
939حقوقیعباس اكبربهینه پوی1374/03/311399/03/31فعالتهران/تهرانبلوار کشاورز - نبش خ کبکانیان - پ3 واحد 168896660409121462351
نقشه
1041حقوقیمحمدرضا خاوریبیمه یاری رسان1373/10/051399/04/20فعالتهران/تهرانخیابان ایرانشهر جنوبی پلاک 61 طبقه دوم0218830091309121135060
نقشه
Next1061051047654321Prevصفحه 1 از 106 (1053 مورد)