کاربران آنلاین: 202
 • صفحه اصلی
 • شعب
  v
 • نمایندگان
  v
 • کارگزاران
  v
 • ارزیابان خسارت
  v
 • اکچوئران
  v
 • کارکنان کلیدی و عملیاتی
  v
 • راهنما
  v
ردیف[Filter]
کد کارگزاری[Filter]
نوع شخصیت[Filter]
نام و نام خانوادگی کارگزار/نام و نام خانوادگی مدیرعامل شرکت[Filter]
نام شرکت کارگزاری[Filter]
تاریخ اعطای پروانه[Filter]
تاریخ انقضای پروانه[Filter]
وضعیت(فعال/تعلیق/لغو/تودیع)[Filter]
استان/شهر محل فعالیت[Filter]
آدرس[Filter]
تلفن دفتر[Filter]
تلفن همراه[Filter]
نقشه دفتر
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
 
10611حقوقیآذر فتحی ايران حامي1369/09/271397/09/27فعالتهران/تهرانایرانشهر جنوبی نبش خیابان سمیه ساختمان 102 طبقه سوم واحد 11 و 138884051809123967622
نقشه
16حقیقیمهوش رشتچی 1372/04/151399/04/15فعالتهران/تهرانخیابان استاد مطهری خیابان سلیمان خاطر خیابان وراوینی شماره 21 واحد 10218882414909102303836
نقشه
16حقیقیمهوش رشتچی 1372/04/151399/04/15فعالتهران/تهرانخیابان استاد مطهری خیابان سلیمان خاطر خیابان وراوینی شماره 21 واحد 10218882414909102303836
نقشه
312حقیقیابراهیم نصیرپور 1372/10/121399/10/12فعالتهران/تهرانخیابان شهید مفتح پلاک 358 طبقه اول واحد جنوبی8852048509123106637
نقشه
106216حقوقیسهیلا ال طهكارگزار بيمه پارس همگام1372/11/161398/11/16فعالتهران/تهرانخیابان طالقانی - بین خیابان های شهید موسوی ( فرصت سابق ) و ایرانشهر - پلاک 183 -طبقه 3021-88811245-609126306560
نقشه
106318حقوقییداله اسحقی كرینتداوم هستي1372/12/141398/12/14فعالتهران/تهرانتهران خیابان کاندی خیابان 15 شماره 24 طبقه 4 واحد 198864856009126192198
نقشه
106423حقوقیهدایت اله علمدارینويد1373/01/241394/01/24تودیع پروانه فعالیتتهران/تهرانمیدان انقلاب اول خیابان ازادی کوچه مهرناز س110 ط 4 واحد3566946745-609121231490
نقشه
106527حقوقیمحمدرضا تولائی فرشچیخدمات بيمه رسان پارس1373/06/091396/12/09فعالخراسان رضوی/مشهدخ بهارمقابل استانداری ساختمان161ط2شماره520513859617909153108758
نقشه
106527حقوقیمحمدرضا تولائی فرشچیخدمات بيمه رسان پارس1373/06/091396/12/09فعالخراسان رضوی/مشهدخ بهارمقابل استانداری ساختمان161ط2شماره520513859617909153108758
نقشه
106738حقوقیعلی اكبر گودرزیانخدمات بيمه اي پوشش1374/03/221399/03/22فعالتهران/تهرانخیابان سهروردی خیابان خرمشهر نرسیده به عشقیار جنب بانک گردشگری پلاک 103 طبقه اول واحد 20218873279709121062653
نقشه
Next1371361357654321Prevصفحه 1 از 137 (1366 مورد)