* کد ملی :  
     
 
ورود
 
   
  تلفن : 02124551363
02124551365
  ساعت کاری سازمان از شنبه تا چهارشنبه از 7:30 الی 15:30 می‌باشد  
  آدرس پست الترونیک:lossad@centinsur.ir