کاربران آنلاین: 271
 • صفحه اصلی
 • شعب
  v
 • نمایندگان
  v
 • کارگزاران
  v
 • ارزیابان خسارت
  v
 • اکچوئران
  v
 • کارکنان کلیدی و عملیاتی
  v
 • راهنما
  v
نام شرکت
نام مدیر
آدرس
تلفن
فکس
Sos Evasanپدرام حبیبیتهران/خيابان بهشتي/خيابان سرافراز(درياي نور)/کوچه 4/ پلاک 3/ واحد 20912120368588747291-8
Asian Reinsurance Corporationناهید عباسیتهران/ بلوار آفريقا/ نبش خيابان ناهيد شرقي/ ساختمان شماره 2 بيمه مرکزي/ شماره 223/ طبقه اول/ اتاق 21309122794897 
kay international Public Limited Companyحامد فرشباف ماهریانتهران/ خيابان شريعتي/ بالاتر از 4راه قصر/ کوچه متحيري/ پلاک 1 / واحد 1209123477991 88752270
Nasco karaoglan تهران/بلوار آفريقا/خيابان عاطفي شرقي/پلاک 17/ واحد 88887610-26  
united Insurance Brokers Holdings(UK) Limitedسیدامیر حسینیتهران/بلوار آفريقا/خيابان تابان غربي/پلاک 14/ طبقه 4/ واحد 4609123864910 
Ed Brokingمحمد سوریتهران/ بلوار آفريقا/ خيابان سايه/ پلا ک 88/ طبقه 3 /واحد 31 22659968 
jardine lioyd Thompson Group(JLT Group) تهران/ نیاوران/ خیابان عمار/ نبش کوچه صابر/ پلاک 12/ طبقه 209129518493 
Challenge Group Brokers(UK) Limited تهران/ بلوار کریم خان زند/ خیابان ایران شهر شمالی/ کوچه نوشهر/پلاک 32/ واحدهای 10 و 909121191488 
Allianz تهران/ بلوار کریم خان زند/ خیابان ایران شهر شمالی/ کوچه نوشهر/پلاک 32/ واحدهای 10 و 909126462809