نمایندگان شرکت بيمه ما
کد نمایندگی در شرکت
نوع
نام شرکت حقوقی
نام
نام خانوادگی
تاریخ شروع فعالیت
وضعیت
استان
شهر[Filter]
آدرس
اطلاعات تماس
v
v
v
 
1454حقیقی مژگانقطب الدینیان یزد1391/06/21لغو فعالیتهرمزگانبندرعباسهرمزگان - بندرعباس نشاني : بلوار ساحلی (بلوار طالقانی)، کوچه موج 1، جنب هتل امین، پلاک 12 تلفن : 07614317255 اطلاعات تماس
1113حقیقی فرنازراجزی اصفهان1391/02/20فعالاصفهاناصفهاناصفهان - اصفهان نشاني : خیابان مسجد سید خ آیت اله بید آبادی مجتمع طیب واحد2 تلفن : 03113370080 اطلاعات تماس
1123حقیقی سعیدنكوئی مهر1391/02/23لغو فعالیتاصفهانخمینی شهراصفهان - خمینی شهر نشاني : خیابان مدرس نبش کوچه هفت روبه روی پوشاک شادی ها تلفن : 03113517293 اطلاعات تماس
1084حقیقی عباسمحمدحسینی بیلانكوهی1391/02/20لغو فعالیتآذربایجان شرقیتبریزآذربایجان شرقی - تبریز نشاني : کوی رشدیه - بلوار بهارستان- پلاک 85 تلفن : 6673207 اطلاعات تماس
1096حقیقی مهنازنصیری1391/02/20لغو فعالیتآذربایجان شرقیتبریزآذربایجان شرقی - تبریز نشاني : خیابان 17 شهریور جدید تلفن : 5565202 اطلاعات تماس
1143حقیقی مریممجابی1391/03/01لغو فعالیتاصفهاناصفهاناصفهان - اصفهان نشاني : خیابان شریف واقفی ، روبروی شیرینی نگاه ،ساختمان آرین طبقه 2واحد 5 تلفن : 2656979-0311 اطلاعات تماس
1774حقیقی نسترنانداوه1391/07/27لغو فعالیتخوزستاناهوازخوزستان - اهواز نشاني : ملی راه خیابان فردوس مجتمع تجاری ملی راه طبقه سوم واحد 48 تلفن : 06114434581 اطلاعات تماس
1102حقیقی احمدیزدچی1391/02/05لغو فعالیتاصفهاناصفهاناصفهان - اصفهان نشاني : هشت بهشت غربی - اول گلزار شمالی - مقابل مسجد پاکوشک - طبقه همکف تلفن : 03112724173 اطلاعات تماس
1438حقیقی حامدموجی1391/06/20فعالبوشهربوشهربوشهر - بوشهر نشاني : خیابان جمهوری اسلامی، نبش کوچه بهار 7، پلاک 154، طبقه همکف تلفن : 07733336332 اطلاعات تماس
1869حقیقی ابراهیمقاضی زاده1391/07/29لغو فعالیتآذربایجان شرقیتبریزآذربایجان شرقی - تبریز نشاني : حافظ جنوبی - ابتدای خیابان پرورش تلفن : 04115419258 اطلاعات تماس
Next >2442432427654321< Prevصفحه 1 از 244 (2434 مورد)