کاربران آنلاین: 270
 • صفحه اصلی
 • شعب
  v
 • نمایندگان
  v
 • کارگزاران
  v
 • ارزیابان خسارت
  v
 • اکچوئران
  v
 • کارکنان کلیدی و عملیاتی
  v
 • راهنما
  v
تاریخ اطلاعیه : 1395/10/13 - عنوان اطلاعيه : فرا خوان ثبت نام
کاملا الکترونیکی است
تاریخ اطلاعیه : 1395/10/13 - عنوان اطلاعيه : اعلام نتایج آزمون کتبی
متن اعلام نتایج آزمون کتبی
تاریخ اطلاعیه : 1394/06/22 - عنوان اطلاعيه : دریافت کارت
متقاضیان آزمون ارزیابی خسارت دوره 11 ام که تایید شده اند می توانند از تاریخ 1394/06/21 الی 1394/06/25 نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه آزمون کتبی خود اقدام نمایند.