نمایندگان شرکت بيمه آسيا
کد نمایندگی در شرکت
نوع
نام شرکت حقوقی
نام
نام خانوادگی
تاریخ شروع فعالیت
وضعیت
استان
شهر[Filter]
آدرس
اطلاعات تماس
v
v
v
 
24141حقیقی اسلامرادمنش1388/02/21فعالچهارمحال و بختیاریشهرکردچهارمحال و بختیاری - شهرکرد نشاني : خیابان سعدی غربی دروازه سامان روبروی درمانگاه شماره 1 ک 84 تلفن : 03812264566 - 09139810538 اطلاعات تماس
25056حقیقی مریمقوچانیان1391/04/04لغو فعالیتخراسان رضویقوچانخراسان رضوی - قوچان نشاني : قوچان-بلوار شهید مدرس-حاشیه ترمینال کامیونداران-پلاک 7 تلفن : 05812235277 اطلاعات تماس
24631حقیقی مهوشاسلامیان دهكردی1389/08/19فعالچهارمحال و بختیاریشهرکردچهارمحال و بختیاری - شهرکرد نشاني : خیابان فردوسی جنوبی پلاک72 تلفن : 03812276061 اطلاعات تماس
22919حقیقی رستماسلامی فارسانی1384/12/01فعالچهارمحال و بختیاریفارسانچهارمحال و بختیاری - فارسان نشاني : فارسان خیابان رجایی نبش خیابان استقلال روبروی بانک قوامین تلفن : 03827231111 اطلاعات تماس
25191حقیقی حمیدملك پور1391/07/08فعالچهارمحال و بختیاریبروجنچهارمحال و بختیاری - بروجن نشاني : میدان امام خمینی خیابان اصفهان نبش کوچه شهید خلیلی فرد تلفن : 0382-4239477 اطلاعات تماس
25385حقیقی شهنازدرخشان بروجنی1392/07/03فعالچهارمحال و بختیاریبروجنچهارمحال و بختیاری - بروجن نشاني : ooخیابان رازی جنوبی بالاتر از چهارراه رازی تلفن : 03824223716 اطلاعات تماس
24820حقیقی منصورعلیمردانی1390/05/10لغو فعالیتزنجانابهرزنجان - ابهر نشاني : جاده ترانزیت روبروی بیمارستان امدادی کوچه شهید جماعت پ 20 تلفن : 02435234185 اطلاعات تماس
25478حقیقی گودرزاردشیری لردجانی1392/11/30فعالچهارمحال و بختیاریلردگانچهارمحال و بختیاری - لردگان نشاني : بلوار شهدا-مجتمع تجاری حوزه علمیه-جنب پمپ بنزین شفیعی-طبقه همکف تلفن : 03825221515 اطلاعات تماس
22050حقیقی همایوننوحی1371/02/30فعالزنجانخرمدرهزنجان - خرمدره نشاني : خیابان امام جنب منبع آب پ2 بیمه آسیا نمایندگی نوحی تلفن : 02435533018 اطلاعات تماس
25081حقیقی مهدیآله یاری ابهری1391/05/23فعالزنجانابهرزنجان - ابهر نشاني : بلوار معلم،جنب بانک صنعت ومعدن،طبقه همکف تلفن : 02435273751-02435245617 اطلاعات تماس
Next >5115105097654321< Prevصفحه 1 از 511 (5110 مورد)