نمایندگان شرکت بيمه البرز
کد نمایندگی در شرکت
نوع
نام شرکت حقوقی
نام
نام خانوادگی
تاریخ شروع فعالیت
وضعیت
استان
شهر[Filter]
آدرس
اطلاعات تماس
v
v
v
 
4964حقیقی قدرت الهوادی خیل1389/02/05فعالقزوینآبیکقزوین - آبیک نشاني : میدان معلم ابتدای بلوارخلیج فارس جنب باربری سیمرغ مهاجر تلفن : 02822896180 اطلاعات تماس
5021حقیقی لالهجیلانی1389/04/07فعالگیلانرشتگیلان - رشت نشاني : جاده انزلی بلوار ولیعصر جنب انبار ملکی تلفن : 33764660 اطلاعات تماس
5111حقیقی سیروانمحمودپور1390/05/02فعالآذربایجان غربیسردشتآذربایجان غربی - سردشت نشاني : خیابان امام بالاترازبیمارستان قدیم جنب بانک مسکن کدپستی 5961769175 تلفن : 04443222834 اطلاعات تماس
4689حقیقی صدفصمدزاداتحادی1388/08/02فعالگیلانرشتگیلان - رشت نشاني : شهر صنعتی بین ورودی اول و دوم تلفن : 33726687 اطلاعات تماس
5644حقیقی سیدمحمدعلینبوتی فومنی1392/12/06لغو فعالیتگیلانفومنگیلان - فومن نشاني : فومن خیابان سردارجنگل جنب بانک ملی نمایندگی بیمه البرز تلفن : 7232002_0132 اطلاعات تماس
5622حقیقی عباسكوپائی1392/09/17فعالمازندرانچالوسمازندران - چالوس نشاني : خیابان 17 شهریور خیابان نواب صفوی (کوروش) خیابان فدائیان اسلام بازار مدرس کدپستی 4661944888 تلفن : 52215011 اطلاعات تماس
4740حقیقی صلاح الدینرسولی مقدم1388/09/11فعالآذربایجان غربیمهابادآذربایجان غربی - مهاباد نشاني : کوی فرهنگیان ایستگاه یک پ 46 تلفن : 04442449404 اطلاعات تماس
5630حقیقی نوابپاكروش1393/01/26فعالزنجانابهرزنجان - ابهر نشاني : میدان انقلاب (ترمینال) - بلوار انقلاب تلفن : 0242-5242403 اطلاعات تماس
4702حقیقی رضازینالی فر1388/09/19لغو فعالیتآذربایجان غربینقدهآذربایجان غربی - نقده نشاني : - خیابان باهنر- روبروی پارچه سرای فرجی تلفن : 0443-6228902-0443-6228903 اطلاعات تماس
5017حقیقی معصومهسفیدگر1389/04/09فعالآذربایجان غربیارومیهآذربایجان غربی - ارومیه نشاني : خیابان راهنمائی پلاک 154 مابین راهنمایی و رانندگی و فلکه بازارباش تلفن : 04132227318 اطلاعات تماس
Next >3533523517654321< Prevصفحه 1 از 353 (3529 مورد)